تسمه و متعلقات

 • تسمه 835 SNP
  5,400 تومان

  Item Code: YKP-1215

  Availability: ناموجود

   تسمه از پرکاربرد ترین قسمت های انتقال قدرت در ماشین های دوار در صنایع مختلف است. تسمه یک حلقه از ماده ای قابل انعطاف بوده که برای ایجاد پیوند مکانیکی و انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده میگردد.تسمه روی حلقه های پولی قرار میگیرد و بصرفه ترین ابزار از لحاظ قیمت برای انتقال قدرت بین شفت است.انتقال قدرت با طراحی های خاص ب..
 • تسمه 925 SNP
  5,900 تومان

  Item Code: YKP-1214

  Availability: ناموجود

   تسمه از پرکاربرد ترین قسمت های انتقال قدرت در ماشین های دوار در صنایع مختلف است. تسمه یک حلقه از ماده ای قابل انعطاف بوده که برای ایجاد پیوند مکانیکی و انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده میگردد.تسمه روی حلقه های پولی قرار میگیرد و بصرفه ترین ابزار از لحاظ قیمت برای انتقال قدرت بین شفت است.انتقال قدرت با طراحی های خاص ب..
 • تسمه تایم اورجینال پژو
  59,000 تومان

  Item Code: YKP-1282

  Availability: ناموجود

   تسمه از پرکاربرد ترین قسمت های انتقال قدرت در ماشین های دوار در صنایع مختلف است. تسمه یک حلقه از ماده ای قابل انعطاف بوده که برای ایجاد پیوند مکانیکی و انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده میگردد.تسمه روی حلقه های پولی قرار میگیرد و بصرفه ترین ابزار از لحاظ قیمت برای انتقال قدرت بین شفت است.انتقال قدرت با طراحی های خاص ب..
 • تسمه پیکان - روآ - آردی SAVOY
  4,900 تومان

  Item Code: YKP-1121

  Availability: ناموجود

   تسمه از پرکاربرد ترین قسمت های انتقال قدرت در ماشین های دوار در صنایع مختلف است. تسمه یک حلقه از ماده ای قابل انعطاف بوده که برای ایجاد پیوند مکانیکی و انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده میگردد.تسمه روی حلقه های پولی قرار میگیرد و بصرفه ترین ابزار از لحاظ قیمت برای انتقال قدرت بین شفت است.انتقال قدرت با طراحی های خاص ب..
 • تسمه کولر روآ و آردی HPC
  12,900 تومان

  Item Code: YKP-1116

  Availability: ناموجود

   تسمه از پرکاربرد ترین قسمت های انتقال قدرت در ماشین های دوار در صنایع مختلف است. تسمه یک حلقه از ماده ای قابل انعطاف بوده که برای ایجاد پیوند مکانیکی و انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده میگردد.تسمه روی حلقه های پولی قرار میگیرد و بصرفه ترین ابزار از لحاظ قیمت برای انتقال قدرت بین شفت است.انتقال قدرت با طراحی های خاص ب..